Specjalność zakładu

- Przewierty sterowane w średnicach od Ø 100 do Ø 2400
- Sieci zewnętrzne:
   kanalizacje, wodociągi, gazociągi i teletechnika

- Usługi transportowe
historia firmy | baza techniczna | wodociągi | kanalizacje
teletechnika | przewierty | gazociągi | referencje | kontrahenci | kontakt